Tool xóa bài chờ duyệt trong nhóm (Không đốt RAM)

- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
• Email: namlunthkl1012001@gmail.com
• Facebook: @MonokaiJsp


Theo một số yêu cầu, hôm nay em có làm nhẹ cái tool xóa bài chờ duyệt trong nhóm (Xóa tất cả hoặc xóa theo nội dung).
Để chạy, chỉ cần thay groupID vào là xong.

Hướng dẫn:
B1: Vào link, copy code.
B2: Quay lại Facebook, nhấn Ctrl + Shift + J, dán code vào.
B3: Sửa biến groupID trên cùng rồi nhấn Enter.

Với lọc bài theo nội dung, sửa thêm biến filtered_text nữa để chọn các từ khóa sẽ bị xóa khi bài đăng chứa từ đó.

Link:
> Xóa toàn bộ bài đang chờ: https://bit.ly/2GufXfB
> Xóa toàn bộ bài đang chờ theo từ khóa: https://bit.ly/2TQPWKl

Bình luận Facebook:

1 nhận xét:


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!