MessengerTunnel - Nhắn tin gián tiếp qua Messenger

- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
• Email: namlunthkl1012001@gmail.com
• Facebook: @MonokaiJsp


Bạn đang inbox với ghệ nhưng không thể bỏ lỡ tin nhắn từ sếp?
Bạn đang dùng tài khoản Facebook để login Pornhub mà lại muốn inbox cho phụ huynh?
Hay đơn thuần chỉ là lười chueyenr qua lại giữa mấy tài khoản Facebook?

Từ nay điều đó sẽ chấm dứt!

Đọc qua cái tên chắc có hiểu biết chút sẽ biết ngay là Cống Messenger. Nghĩa là Script này sẽ nối tin nhắn từ Tài khoản này thông qua 1 tài khoản trung gian đến với tài khoản thứ 2. Nghĩa là khi có người nhắn đến tài khoản thứ 2, nó sẽ chuyển tin nhắn qua tài khoản thứ 1 rồi khi rep tài khoản thứ nhất nó sẽ dùng tài khoản thứ 2 để rep lại tin nhắn của người kia.
Nhờ vậy lúc bạn đang dùng Clone vẫn có thể rep tin nhắn bằng nick chính bình thường với ai đó :3

Nó hoạt động tương tự một cái Proxy vậy :D Proxy cho ae nào thích chơi kín, chơi biết chùi mồm!

Link: https://github.com/monokaijs/MessengerTunnel

Bình luận Facebook:

4 nhận xét:


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!